Front cover image for De waterkampioen : orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland en de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport-vereenigingen

De waterkampioen : orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland en de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport-vereenigingen

Journal, Magazine, Dutch, 1927-2019
ANWB, 's-Gravenhage, 1927-2019
Periodicals
v. ; 26-29 cm.
0043-1451
905407420
Available in another form:
Ondertitel varieert
Juni 1943 - oktober 1945 niet verschenen
Doorlopende nummering t/m jrg. 39 (1967), vanaf jrg. 40 (1968) nr. 1-24