Front cover image for Contribution to the knowledge of the fossil mammalian fauna of Java

Contribution to the knowledge of the fossil mammalian fauna of Java

F.H. van der Maarel (Dissertant)
Thesis, Dissertation, English, 1932
s.n.], [S.l., 1932
2 dl. : ill. ; 27 cm.
905426685
Dl. [2]: Tables of measurements
Ook verschenen als Wetenschappelijke mededeelingen van de Dienst van den mijnbouw in Nederlandsch-Indië ; No.15