Front cover image for M. Guyots, nieuwe natuur- en wiskonstige vermaaklykheden : betreklyk den zeilsteen, de getallen, de gezigtkunde, de scheikunde, en eene meenigte anderen nooit voor dezen in 't licht gegeeven. Uit het Fransch vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd. Met koperen platen

M. Guyots, nieuwe natuur- en wiskonstige vermaaklykheden : betreklyk den zeilsteen, de getallen, de gezigtkunde, de scheikunde, en eene meenigte anderen nooit voor dezen in 't licht gegeeven. Uit het Fransch vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd. Met koperen platen

Print Book, Dutch, 1771
By Reinier Arrenberg, Te Rotterdam, 1771