Front cover image for Van Arkel's oude veste : geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen

Van Arkel's oude veste : geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen

Microform, Dutch, 1898
Teunis Horneer, Gorinchem, 1898