Front cover image for Van Arkel's oude veste : geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen

Van Arkel's oude veste : geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen

Microform, Dutch, 1898
Teunis Horneer, Gorinchem, 1898
346, XII p. : ill. ; 33 cm.
907173278
Microfilmrol, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (verfilmer), 1999, 1 microfilm : negatief ; 35 mm