Front cover image for Cornelis de Bruins Reizen over Moskovië door Persië̈ en Indië: verrykt met driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daar gevonden worden: voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt

Cornelis de Bruins Reizen over Moskovië door Persië̈ en Indië: verrykt met driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daar gevonden worden: voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt

Print Book, Dutch, 1714
By Rudolph en Gerard Wetstein, Joannes Oosterwyk, Hendrik van de Gaete, T'Amsteldam, 1714