Front cover image for Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii : doświadczenia innych państw europejskich

Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii : doświadczenia innych państw europejskich

Print Book, Polish, 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014