Front cover image for Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series

Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series

P.C. Vos (Author)
Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaarten. De sturende mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen die in het kustgebied hebben plaatsgevonden, worden bediscussieerd. De paleolandschapskaarten in het boek zijn samengesteld op drie schaalniveaus: nationaal, regionaal en lokaal
Print Book, English, 2015
Barkhuis, Groningen, 2015