Front cover image for Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg, volbouwd in den jaare 1637, en voor de eerstemaal geopend den derden van Louwmaand, 1638 : zinnespel

Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg, volbouwd in den jaare 1637, en voor de eerstemaal geopend den derden van Louwmaand, 1638 : zinnespel

Print Book, Dutch, 1738
by Izaak Duim, Te Amsteldam, 1738
XIV, 32 p. ; 17 cm (8-o)
914258650