Front cover image for Identitet och framtid : Folketingets undersökning om finlandssvenkarnas identitet, hösten 2005 = Suomenruotsalainen identiteetti

Identitet och framtid : Folketingets undersökning om finlandssvenkarnas identitet, hösten 2005 = Suomenruotsalainen identiteetti

Print Book, Swedish, 2006
Folketinget, Helsingfors, 2006