Front cover image for Bodemkaart van België = Carte des sols de la Belgique

Bodemkaart van België = Carte des sols de la Belgique

Map, Undefined, 1950-1971
[Militair Geografisch Instituut = Institut géographique militaire [etc.], Brussel, 1950-1971
1 krtser. in 458 bl. : in kleur. ; elk 42 x 52 cm.
920125034
Met toelichting o.d.t.: Verklarende tekst bij kaartblad = Texte explicatif de la planchette
Schaal 1: 20.000.