Front cover image for Waterstaatskaart van Nederland : op de schaal van 1:50.000

Waterstaatskaart van Nederland : op de schaal van 1:50.000

Map, Undefined, 1865-1932?
1e editie
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 's-Gravenhage, 1865-1932?
1 krt.ser. in 183 bl. : in kleur. ; 41 x 26 cm.
920126955
Serie digitaal beschikbaar via publiekspc's kaartenzaal (6.29)
Losse kaarten als topografische kaartindeling. Indeling in afwateringseenheden en geeft watervoorziening
Deze serie is waarschijnlijk oorspronkelijk uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, later door het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Conrad en Besier zijn waarschijnlijk alleen auteurs van de kaarten, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Vermelding verantwoordelijke instantie varieert
Impressum varieert
Met uitgebreide legenda en randinformatie op kaartblad
Reproductie van 1875-1885 door het Topografisch Bureau; van 1885-1916 door de Topographische Inrichting; vanaf 1929 door de Topographische Dienst
Zie: 'Aanteekeningen omtrent de geschiedenis en de inrichting der Waterstaatskaart van Nederland op de schaal 1 à 50.000', [1892]; Blauw, Maili, 'Waterstaat in kaart : geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland 1865-1992', 2003; Linden, J.A. van der, 'Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden', 1973 (over het ontstaan van de Topografische kaart 1:50.000); Kleij, J. van der, 'Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de Waterstaatskaart en de kartografische aspecten ervan', in: 'Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap' 82 (1965) 4, p. 409-429
Bijlage: Bladwijzer der waterstaatskaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 1919
Basis: Topographische en militaire kaart des Rijks van het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog
Schaal 1:50.000.