Front cover image for Trzeci sektor w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. = The @third sector in Poland ; associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employersʹ organizations in 2012

Trzeci sektor w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. = The @third sector in Poland ; associations, foundations, faith-based charities, professional and business associations, employersʹ organizations in 2012

Print Book, Polish, 2014