Front cover image for Siste ord : høyesterett i norsk historie 1814-1965. Bd 2, 1905-1965

Siste ord : høyesterett i norsk historie 1814-1965. Bd 2, 1905-1965

Print Book, Norwegian, 2006
Cappelen, Oslo, 2006