Front cover image for Penelope. : Nyaste journal för damer. Album för qvinliga arbeten och moder, med bilagor af tapisseri- broderi- virk- och stickmönster, samt modeplancher

Penelope. : Nyaste journal för damer. Album för qvinliga arbeten och moder, med bilagor af tapisseri- broderi- virk- och stickmönster, samt modeplancher

Journal, Magazine, Swedish, 1855-[186-?]
F.A. Ewerlöf, Helsingborg, 1855-[186-?]