Front cover image for Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin 2014 : raport końcowy

Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin 2014 : raport końcowy

Print Book, Polish, 2015
Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, 2015