Front cover image for Wypędzeni 1939... : deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy = Vertriebene 1939... : Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten

Wypędzeni 1939... : deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy = Vertriebene 1939... : Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten

Print Book, Polish, 2015
Związek Miast Polskich : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań, 2015