Front cover image for Ex Libris W. Mańkowski Mars

Ex Libris W. Mańkowski Mars

Przedstawia monetę antyczną, z boku napis: Mars, w otoku napis: Ex Libris W. Mańkowski. Sygn. aut. w obrębie kompoz
Image, Polish, 1952]