Front cover image for Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2016 : choroby, szkodniki, chwasty, bioregulatory

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2016 : choroby, szkodniki, chwasty, bioregulatory

Print Book, Polish, 2016
Hortpress, Warszawa, 2016