Front cover image for Bazı Ankara köyleri üzerine bir araştırma

Bazı Ankara köyleri üzerine bir araştırma

Print Book, English, 1942
Uzluk Basımevi, Ankara, 1942