Front cover image for التوراة السامرية The samaritain Torah : النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية، مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين التوراة السامرية والعبرانية

التوراة السامرية The samaritain Torah : النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية، مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين التوراة السامرية والعبرانية

Print Book, Arabic, 1978
دار الأنصار،, القاهرة, 1978