Front cover image for Profilaktyczna wartość step-aerobiku w zapobieganiu chorobom układu krążenia kobiet

Profilaktyczna wartość step-aerobiku w zapobieganiu chorobom układu krążenia kobiet

Print Book, Polish, 2010]
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, [Tarnów, 2010]