Front cover image for Fizyčnaje wychawańnie hramadzianstwa

Fizyčnaje wychawańnie hramadzianstwa

Print Book, Belarusian, 1927
"Bielaruskaja krynica", Wilnia, 1927