Front cover image for Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014 : choroby, szkodniki, szczegółowe zalecenia, chwasty, bioregulatory

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014 : choroby, szkodniki, szczegółowe zalecenia, chwasty, bioregulatory

Print Book, Polish, 2014
Hortpress, Kraków, 2014