Front cover image for Het Noorderkwartier. Deel III : een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw

Het Noorderkwartier. Deel III : een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw

Print Book, Dutch, 1972
Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwhogeschool Wageningen, Wageningen, 1972