Front cover image for Naplok es utleirasok a 16-18. szazadbol

Naplok es utleirasok a 16-18. szazadbol

Print Book, Latin, 1998
Universitas, Budapest, 1998