Front cover image for Voc en cultuur : wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azie ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie

Voc en cultuur : wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azie ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie

Print Book, Dutch, 1993
Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1993