Front cover image for Brieven van Daniel Elsevier, uitgever te Amsterdam, aan Nicolaas Heinsius UBU Hs. 1346

Brieven van Daniel Elsevier, uitgever te Amsterdam, aan Nicolaas Heinsius UBU Hs. 1346

Manuscript, Dutch, 1675-1679
Handschriften (vorm)
198 p. ; 220 x 160 (145 x 198) mm.
965405191
Bevat 71 brieven. P.A. Tiele, Cat. cod. mss. Bibl. Univ. Rh.-Traj. I, p. 320 vermeldt abusievelijk 73 brieven
Voor gedrukte uitgave zie: Brieven van Daniël Elsevier aan Nicolaas Heinsius (9 Mei 1675-1 Juli 1679) / volgens het handschrift, bewaard ter Universiteits-bibliotheek te Utrecht, met enkele aant. uitg. door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. - Amsterdam : Van Kampen & zoon, 1890
Formaat van de brieven varieert; sommige zijn uitvouwbaar