Front cover image for al-Zīj al-mulakhkhaṣ min al-shāhī ʹala al-raṣ ʹalā'ī. UBU Hs. 1442

al-Zīj al-mulakhkhaṣ min al-shāhī ʹala al-raṣ ʹalā'ī. UBU Hs. 1442

Manuscript, Arabic, [ca. 1270]
Handschriften (vorm)
47 fol. ; 244 x 160 (215 x 140) mm.
965406298
In P. A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae I o.d.t.: Tabulae astronomicae
Foliering als een westers manuscript, de fol. moeten in de Arabische volgorde gelezen worden m.u.v. fol. 45 dat verkeerd is ingebonden
Het manuscript is incompleet en bevat ca. tweederde van de Arabische tekst en tabellen van al-Zīj al-mulakhkhaṣ van Aṯīr al-Dīn al-Abharī
Vergelijking met een compleet manuscript (Kolkata, Indian National Library, Buhar 347) leert dat de fol. in Hs. 1442 in deze volgorde moeten worden gelezen: fol. 11, lacune, fol. 8, fol. 12, lacune, fol. 6, 5, 4, 3, 2, 1, lacune, fol. 33, 32, 19, 14, 31, 30, 29, 44, 40, lacune, fol. 45a-b, 16, 35, 25, lacune, 24, 42, lacune, 36, 37, 41, lacune, 39, 38, lacune, fol. 43, 28, 18, 15, 21, 34, lacune, fol. 13, 27, 26, 23, 22, 20, 10, 17
Het is niet bekend waar het handschrift is vervaardigd, vermoedelijk ergens in Noordwest Iran
Datering is een schatting, gebaseerd op een verwijzing naar de zonnekalender van Malik Sjah I, d.w.z. dat het handschrift tijdens of na de periode van de dynastie van de Seltsjoeken vervaardigd moet zijn
Fol. 9 is het begin van een hoofdstuk over een astronomisch instrument uit: Bayān al-ḥaqq fī ḍamān aṣ-ṣidq / Abū'l-ʻAbbās al-Faḍl b. Muḥammad al-Lawkarī
Fol. 7 is een ingeschoven blad en bevat een fragment uit een niet geïdentificeerd Arabisch werk over sferische trigonometrie
Fol. 7 en 9 zijn in dezelfde hand geschreven als de overige folia 1-45
Fol. 46 is in het Perzisch, bevat een tijdtafel met beroemde mensen en gebeurtenissen (o.m. de val van Constantinopel in 1453) en is dus veel later toegevoegd
Het handschrift werd door Christiaan Rau in 1640 in Constantinopel (Istanbul) gekocht en in 1683 aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht geschonken
Los toegevoegd: Brief in typoscript van Edward Stewart Kennedy (1912-2009) aan Petrus Voorhoeve (1899-1996) d.d. 17-02-1954 met een beschrijving van het handschrift