Front cover image for Englandts descriptie / UBU Hs. 1198 (Hs 5 L 23)

Englandts descriptie / UBU Hs. 1198 (Hs 5 L 23)

Abraham Booth (Author), Capellen (Former owner), Archief der Provincie Utrecht (Utrecht) (Former owner)
Manuscript, Dutch, [ca. 1630]
168 fol. : ill. ; 140 x 172 (ca. 100 x 100) mm.
965408084
[Algemeen gedeelte] (fol. 2r-fol. 81r)
Descriptie eeniger steden in Engelant en van Londen (fol. 82r-139r)
Descriptie van eenige coninx ende andere grooten huysen in Engellandt (fo. 140r-154r)
Gins en weder reise vuyt Engellant naer Nederlant ende vandaer weder te rugge, bij mij gedaen van xxvii Junii 1629, daer van mijn vertreck totten xxvii Julij dat ik weder tot Londen aen quam (fol. 155r-168v)
Oblong
168 genummerde folia. Tussen fol. 15 en 16 bevinden zich 10 blanco folia, tussen fol. 79 en 80 bevinden zich 8 blanco folia, tussen fol. 81 en 82 bevinden zich 6 blanco folia; tussen fol. 102 en 103 bevindt zich 1 blanco folium, tussen fol. 107 en 108 bevinden zich 9 blanco folia, tussen fol. 136 en 137 bevindt zich 1 blanco folium, tussen fol. 154 en 155 bevinden zich 3 blanco folia, na fol. 168 nog 29 blanco folia
Illustraties: merendeels ingekleurde tekeningen. Ook gedrukte illustraties o.a. kaart van Engeland, plattegronden van Londen en Westminster
Voor gedrukte editie van enkele fragmenten zie: A. Booth, Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitg., ingel. en toegel. door A. Merens. 's-Gravenhage 1942, p. 177-213 (=fol. 108r-139r); p. 214-215 (=fol. 80r-81r); p. 216-217 (=fol. 22r-24r); p. 221-234 (=fol. 144r); p. 221-234 (=fol. 140r-154r)
Tussen fol. 82 en 84 zat een gravure getiteld: The view of the cittye of London from the North towards the Sowth (143 x 740 mm). In augustus 1985 is deze gravure losgemaakt en gerestaureerd, en wordt nu apart bewaard