Front cover image for Collectie Ledeboer. UBU Hs. 15 B 1-26

Collectie Ledeboer. UBU Hs. 15 B 1-26

L.G.C. Ledeboer, Ledeboer (Former owner)
Manuscript, Dutch, 1828-1863
Handschriften (vorm)
26 dl. ; Formaat varieert
965408651
Bevat brieven, preken, gedichten, reis- en dagboeken, etc
Bestaat uit 24 gebonden boekjes, één mapje met 14 losse katernen, en één portfolio
Met getypte inventaris. Voor een uitgebreidere inventaris zie: Verzamelde geschriften over Ds. L. G. C. Ledeboer / door H. Natzijl. - Utrecht, 1980. - Dl. 3, p. 335-349
Voor de delen zie de afzonderlijke beschrijvingen