Front cover image for Leerreeden. UBU Hs Gertrudis OK ms 5

Leerreeden. UBU Hs Gertrudis OK ms 5

Manuscript, Dutch, 1730
Handschriften (vorm)
9 volumes ; 220 x 160 (approximately 200 x 130) mm
965428512
I. Op de zondagen van den Advent tot den tweeden zondag naa Drie Koningen
II. Op de zondagen van den tweeden zondag naa Drie Koningen tot den zesden zondag naa Drie Koningen
V. Op de zondagen van den tweeden Paasdag tot 's Heeren Hemelvaard
VII. Op de zondagen van de Allerheiligste Drieëenheid tot den derden zondag naa Pinksteren
IX. Op de zondagen van den achtsten zondag tot den veertienden zondag naa Pinksteren
X. Op de zondagen van den veertienden zondag tot den twintigsten zondag naa Pinksteren
XI. Op de zondagen van den twintigsten zondag tot den laatsten zondag naa Pinksteren
XII. Op de H.H. dagen van den H. Andreas tot Drie Koningen
XV. Op de H.H. dagen van Allerheiligen tot Martinus incluis. Index on fly-leaf in part 1 mentions 20 parts. Still missing in UB Utrecht: III. Op de zondagen van Septuagesima tot den vierden zondag in den vaste. IV. Op de zondagen van den vijfden zondag in den vaste tot den tweeden Paasdag. VI. Naa 's Heeren Hemelvaard tot d'Allerheiligsten Drieëenheid. VIII. Op de zondagen van den derden zondag tot den achtsten zondag naa Pinksteren. XIII. Van Drie Koningen tot Petrus en Paulus. XIV. Van Petrus en Paulus tot Allerheiligen. XVI. Varia. 1. De primitiis. 2. De installatione. 3. De anniversariis. 4. De confirmatione ... 5. De ordinibus. 6. Biddagen. XVII. Avond preeken in den vaste over Psalm 50. XVIII-XX. Over 't lijden
Captions of the homilies in Latin, texts of the homilies in Dutch. Some homilies combine Latin and Dutch. With annotations for each homily, which mention the day and the year in which the homily was delivered
The name Johs. van Stiphout is written on the verso of the first fly-leaf at the end of part 1
Some letters bound in the middle of part 2; some of these are signed Jo[ann]es ep[iscopu]s Harl[emensis]. This refers to Johannes van Stiphout (1707-1777), Old Catholic bishop of Haarlem. A brief note signed by Johannes van Stiphout, dated 9 jan. 1761, says: "Hunc meum sermonem Dom. proxima .. ad populum habendum ... communico", thus attributing the authorship of (a large part) of the homilies to Johannes van Stiphout. On the back of the first letter six crossed off names of Old Catholic parish priests in Amsterdam: De Haan (=Henricus de Haan, priest of H.H. Petrus en Paulus, 1754-1768); Spont (=Cornelis Spont, priest of H. Odulfus, 1756-1767); Milius (=Henricus Milius, priest of H. Jozef, 1741-1772); Hoddé (= Johannes Petrus Hoddé, priest of H.H. Johannes en Willebrordus, 1756-1771); Borger (=Petrus Borger, priest of H. Nicolaüs, 1749-1768); Ahuijs (= Adelbertus Ahuijs, priest of H. Maria, 1754-177)
Volume VII. contains also an item, bound within, of the printed edition: [Wetering, Wilhelmus van]. Leer- en lofrede tot bevestiging van de waare, weezenlyke, en eigenlyk gezegde tegenwoordigheid van Jesus Christus in het hoogwaardigste sacrament des autaars, uit de woorden der instellinge: Dit is myn ligchaam. Gepredikt op het Beggynhof te Amsterdam, op den 17 maart des jaars 1773 ... - Te Amsterdam, : By Theodorus Crajenschot, 1773
Volume X. contains also an item, bound within, of the printed edition: Harderlyke brief van den hoogwaardigsten heer Joannes van Stiphout, bisschop van Haarlem, aan de katholyke geestelyken en leeken van het zelve bisdom. - T'Utrecht : Gedrukt by Le Febvre, 1745