Front cover image for Volledig gebedenboek tot troost en lafenis der geloovige zielen, benevens eene beschrijving van den toestand der lijdenden in het vagevuur, door voorbeelden opgehelderd

Volledig gebedenboek tot troost en lafenis der geloovige zielen, benevens eene beschrijving van den toestand der lijdenden in het vagevuur, door voorbeelden opgehelderd

Print Book, Dutch, [1881]
Mosmans, 's-Hertogenbosch, [1881]