Front cover image for Afbeelding van 't beleg der stad Alkmaer in 't jaar 1573, door de Spaanschen : agtervolgens d'oudste en beste teekeningen

Afbeelding van 't beleg der stad Alkmaer in 't jaar 1573, door de Spaanschen : agtervolgens d'oudste en beste teekeningen

Map, Dutch, [1747]
Ph. & J. Losel, [Rotterdam], [1747]
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 25 x 36 cm
967544469
Ook in: Alkmaer en deszelfs geschiedenissen / uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg en veele andere echte stukken en bescheiden beschreven door Gysbert Boomkamp. - Rotterdam : Philippus en Jakobus Losel, 1747
Legenda (A-d; a-e; 1-5)
Schaal [ca. 1:12.500].