Front cover image for Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Print Book, Czech, 2016
2., aktualizované vydání View all formats and editions
Grada Publishing, Praha, 2016