Front cover image for Drie boecken van 't recht des oorloghs en vredes : daer in het recht der nature en der volckeren, oock de voornaemste stucken van het publijcque recht verklaert werden

Drie boecken van 't recht des oorloghs en vredes : daer in het recht der nature en der volckeren, oock de voornaemste stucken van het publijcque recht verklaert werden

Print Book, Dutch, 1657
by Jan Hendricksz. [etc.], t' Amsterdam, 1657