Front cover image for Drie boecken van 't recht des oorloghs en vredes : daer in het recht der nature en der volckeren, oock de voornaemste stucken van het publijcque recht verklaert werden

Drie boecken van 't recht des oorloghs en vredes : daer in het recht der nature en der volckeren, oock de voornaemste stucken van het publijcque recht verklaert werden

Print Book, Dutch, 1657
by Jan Hendricksz. [etc.], t' Amsterdam, 1657
XLII, 813, XLVII p. ; 21 cm
974173306
Titel op titelgravure: Van 't recht des oorloghs en des vredes
Bevat tevens: Aenteyckeninghe op den brief des apostels Pauli aen Philemon
Imprint: t' Amsterdam, by Jan Hendricksz. en Willem van Beaumont. Boeck-verkoopers. 1657. (titelgravure: Tot Amsterdam, by Jan Hendricsen en Willem van Beaumont.)
Illustrations: titelgravure (diepdruk / intaglio printing)