Front cover image for Bijbel, dat is De gansche Heilige Schrift : vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments

Bijbel, dat is De gansche Heilige Schrift : vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments

Print Book, Dutch, 1888
Britsche en buitenlandsche Bijbelgenootschap, Te London, 1888
1243 pages, 6 unnumbered leaves of colour plates : colour maps
978214040
States-General version, the standard Bible of the Dutch Reformed Church
The New Testament has special title page: Het Nieuwe Testament of, Alle boeken des Nieuwen Verbonds van Onzen Herre Jezus Christus
A reprint, with maps, of the 1875 edition (Darlow & Moule, 3410)