Front cover image for Kaart van de stad Utrecht en een zyde van de revier de Leck : met de batteryen retranchementen die door de burgers van Utrecht op orders van den Hr. Rhyn grave Von Salm buiten de stad en omleggende plaatsen in den jaare 1787 zyn opgeworpen

Kaart van de stad Utrecht en een zyde van de revier de Leck : met de batteryen retranchementen die door de burgers van Utrecht op orders van den Hr. Rhyn grave Von Salm buiten de stad en omleggende plaatsen in den jaare 1787 zyn opgeworpen

Map, Dutch, 1789
D.M. Langeveld excud., [Amsterdam], 1789
1 krt. : kopergrav., in kleur ; 37 x 49 cm
980373619
Zie: 'Toonneel des Aerdrijcx', nr. 54; (over het patriottisme): Colenbrander, H.T., 'De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden', 3 dln., ’s-Gravenhage, 1897-1899
Legenda (1-32; A-H)
Met schaalstok (een uur gaans)
Schaal [ca. 1:35.000].