Front cover image for Een grondigh onderwijs hoemen alder bequaemst sal cruijssen op het silverschip comende uijt Nova Hispania naer d'Manilha, onse schepen dese voijagie aennemende van hier over Tarnaten, ende uijt Tarnaten de reijse aenvangend in Februarij om met de N:W:Mousson langs de cust van Gilola door de straet Patientie, langs de Cust van Wedde naer de hoeck van Maba door Abel Tasmans passagie langhs de Cust van Nova Guinea, tot dat 50: a 60: mijlen bij oosten d'Eijlanden van de Ladronis ende alsdan sijn Cours N: aen doen tot de hooghte van 14: a 15 graeden doende dan d'Coers west aen, naer de voorgenoemde Eijlanden, ende voorts volgens dese gestijpelde passagie, dese passagie soude mede seer dienstig sijn om vroegh om de Noord tecomen, door de vriese straet ende voorts naer Tartarien

Een grondigh onderwijs hoemen alder bequaemst sal cruijssen op het silverschip comende uijt Nova Hispania naer d'Manilha, onse schepen dese voijagie aennemende van hier over Tarnaten, ende uijt Tarnaten de reijse aenvangend in Februarij om met de N:W:Mousson langs de cust van Gilola door de straet Patientie, langs de Cust van Wedde naer de hoeck van Maba door Abel Tasmans passagie langhs de Cust van Nova Guinea, tot dat 50: a 60: mijlen bij oosten d'Eijlanden van de Ladronis ende alsdan sijn Cours N: aen doen tot de hooghte van 14: a 15 graeden doende dan d'Coers west aen, naer de voorgenoemde Eijlanden, ende voorts volgens dese gestijpelde passagie, dese passagie soude mede seer dienstig sijn om vroegh om de Noord tecomen, door de vriese straet ende voorts naer Tartarien

Map, Dutch, 1644
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1644