Front cover image for Afbeelding van 't Joodsche land toen het aan de heerschappy der Romeinen onderworpen, met derzelver vergunning bestiert wierd, door koning Herodes den Groten, en deszelfs nageslagt : strekkende tot opheldering der geschiedenis van Christus

Afbeelding van 't Joodsche land toen het aan de heerschappy der Romeinen onderworpen, met derzelver vergunning bestiert wierd, door koning Herodes den Groten, en deszelfs nageslagt : strekkende tot opheldering der geschiedenis van Christus

Map, Dutch, 1750
by Nicol: Goetzee, te Gorinchem, 1750
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 38 x 48 cm
980374244
Midden boven: 'N. X.'; rechtsboven: 'Deze kaart in den Bybel te plaatsen by Matth. I.'
Ook in: Bybel, dat is, de gansche H. Schrift, vervattende alle de kanonyke boeken des Ouden en nieuwen Testaments. - Gorinchem : Nicolaas Goetzee, 1748 (en latere uitgaven, zonder vermelding van de uitgever)
Met 3 schaalstokken
Schaal [ca. 1:900.000].