Front cover image for Caarte van het oude nieuwe landt in West Voorn

Caarte van het oude nieuwe landt in West Voorn

Map, Dutch, 1701
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1701
1 krt. : kopergrav. ; 51 x 69 cm
980374491
Met attestatie, gedateerd: den 2de Juny 1698
Met: Generale begrootinge van t oude nieuwe lant
Rechtsboven genummerd: No. D
Behorend tot: Caert-boeck Voorne
Nota: Zy gelet dat alle de landen dat Haay gemeten syn betalen maar twee penningen op yder gemet in het schot
Schaal [ca. 1:5.000].