Front cover image for Caerte van de Heer-Huygen-Waert, met de omliggende dorpen en huysen, soo die tegenwoordich bedyckt en afgegraven is, ... op den 20. Junijus anno 1631

Caerte van de Heer-Huygen-Waert, met de omliggende dorpen en huysen, soo die tegenwoordich bedyckt en afgegraven is, ... op den 20. Junijus anno 1631

Map, Dutch, 1631
Cl. Visscher, [Amsterdam], 1631
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 44 x 56 cm
980375151
Met schaalstok (400 roeden van 12 voeten Geestmerambachts)
In cartouche: De Veenhuyser gronden daer onder geleghen, sijn mede verdeelt en geloot aen stucken van 15 morgens ..
Schaal [ca. 1:25:000].