Front cover image for Fuijck Haaven [met] 't Fort. Collenburg

Fuijck Haaven [met] 't Fort. Collenburg

Map, Dutch, 1739
[uitgever niet vastgesteld], Amsterdam, 1739