Front cover image for Afbeelding van den weg der planeet Venus, gezien uit het centrum der aarde, zoo als dezelve op den 6 Junii 1761 nevens het vlak van de zon zal beweegen, gerekent uit de tafels van den grooten sterrekundigen Edmundus Halley, op de middaglyn van Franequer

Afbeelding van den weg der planeet Venus, gezien uit het centrum der aarde, zoo als dezelve op den 6 Junii 1761 nevens het vlak van de zon zal beweegen, gerekent uit de tafels van den grooten sterrekundigen Edmundus Halley, op de middaglyn van Franequer

Map, Dutch, 1761
by F. van der Plaats [etc.], Te harlingen [etc.], 1761
1 plano : kopergrav., in kleur ; 27 x 41 cm
980444904