Front cover image for Derde plaat der overstroominge inhoudende het Ryk Nimweegen strekkende van de steede Emmerik tot Thiel beneevens de Meyerye van den Bos &c., met alle desselfs doorbraken in 't jaar 1740 en 1741, seer naauwkeurig na het leven afgebeelt

Derde plaat der overstroominge inhoudende het Ryk Nimweegen strekkende van de steede Emmerik tot Thiel beneevens de Meyerye van den Bos &c., met alle desselfs doorbraken in 't jaar 1740 en 1741, seer naauwkeurig na het leven afgebeelt

Jan Smit
Map, Dutch, 1741
by A. van Huyssteen en S. van Esveldt, Te Amsterdam, 1741
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 34 x 50 cm
980446645
Onder de plaat: 'Verklaaringen van deeze print-verbeeldingen' [A-R ; 1-83]
Voor tweede plaat zie: Tweede plaat der overstroomingen vande Provincien Gelderland en Holland in den jaare 1740 en 1741 ..
Zie: 'Toonneel des Aerdrijcx', nr. 50; Demoed, E.J., De Kerstvloed van 1740. In: 'Nederlandse Historiën' 16, 6 (1982), p. 200-202
Het najaar van 1740 was er een van overvloedige regens in geheel Europa. De rivieren stegen dan ook onrustbarend; op 17 december stond het water reeds tot aan de kruin van de dijken. In de nacht van 24 op 25 december braken de dijken bij Elden en Bemmel, bij Nederasselt en bij Alfen. Op 5 en 6 januari braken nog meer dijken, zodat begin januari niet minder dan 300.000 morgen land onder water stond (wellicht wordt de Gelderse morgen van 0,318 ha bedoeld, zodat het overstroomde gebied circa 100.000 ha groot was)