Front cover image for Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000

Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000

Map, Dutch, 1967
Stichting voor Bodemkartering [etc.], Wageningen [etc.], 1967
1 krtser. in 48 bl. : in kleur ; Formaat varieert
980447383
Zie: ‘Toelichting op de legenda Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000’, 1977; Cate, J.A.M. ten en Heerema, J.P., ‘De kartografische vormgeving van de geomorfologische kaart en legenda’, in: ‘Kartografisch Tijdschrift’ 2 (1976) 1, p. 11-15
Sommige kaartbladen zijn vergezeld van een aparte toelichting
1:50.000., (O 003 15 - O 007 10/ N 053 25 - N 050 45).