Front cover image for Nieuwe en naukeurige kaart der gantsche bekende werreld : met behulp der beste heedendaagsche land- en zeekaarten enz. enz. uit de nieuwste en geloofwaardigste ontwerpen by een verzameld, en waarin alle laatere ontdekkingen en verbeeteringen naukeuriglyk zyn aangeteekend

Nieuwe en naukeurige kaart der gantsche bekende werreld : met behulp der beste heedendaagsche land- en zeekaarten enz. enz. uit de nieuwste en geloofwaardigste ontwerpen by een verzameld, en waarin alle laatere ontdekkingen en verbeeteringen naukeuriglyk zyn aangeteekend

Map, Dutch, 1772
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1772