Front cover image for Verthooning van een partiaale maan eclips, invallende den 9. september des jaars 1737. op de meridiaan der stadt Amsterdam, met de uitreekening in ’t korte, en de reductie op andre meridiaanen, als Utrecht, Leiden en Parys

Verthooning van een partiaale maan eclips, invallende den 9. september des jaars 1737. op de meridiaan der stadt Amsterdam, met de uitreekening in ’t korte, en de reductie op andre meridiaanen, als Utrecht, Leiden en Parys

Map, Dutch, 1737
by Reinier en Josua Ottens, kaart en boekverkoopers, tot Amsterdam, 1737
1 plano : kopergr. ; 37 x 48 cm
980450459
Pamflet van Gerbrand Nicolaas Back voor de gedeeltelijke maansverduistering van 9 september 1737, met de voorspelde tijden voor de meridianen van Amsterdam, Utrecht, Leiden en Parijs