Front cover image for Nieuwe kaart van den Haarlemmermeer polder en omstreken, benevens de doorgraving van Holland op zijn smalst en de voorgestelde droogmaking van het Y

Nieuwe kaart van den Haarlemmermeer polder en omstreken, benevens de doorgraving van Holland op zijn smalst en de voorgestelde droogmaking van het Y

Map, Dutch, 1867
J.J. van Brederode, Haarlem, 1867