Front cover image for Nieuwe kaart van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benevens het vaarwater na Embden en Delfzijl

Nieuwe kaart van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benevens het vaarwater na Embden en Delfzijl

Map, Dutch, 1797
by G. Hulst van Keulen, Te Amsterdam, 1797