Front cover image for De loop van Mercurius om de zonne des jaars 1743, beneffens de verschyning in dezelve, den 5. november, des middags

De loop van Mercurius om de zonne des jaars 1743, beneffens de verschyning in dezelve, den 5. november, des middags

Map, Dutch, 1743
by Reinier en Josua Ottens, Te Amsterdam, 1743
1 plano : koperdiepdruk, met zetsel ; 44 x 34 cm
980505793
Met verklarende tekst in boekdruk: 'Verklaaringe over den loop van Mercurius'
Imprint: by Reinier en Josua Ottens, kaart- en boekverkoopers, in de Kalverstraat, in de Wareld-kaart